ŽirafeŽirafe - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)

Gerard ButlerGerard Butler - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)

Igra Mafia IIIgra Mafia II - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)

Auto Audi TTAuto Audi TT - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)

Windows VistaWindows Vista - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)

Igra Need for Speed WorldIgra Need for Speed World - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)

Kapljice sokaKapljice soka - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)