Lindos, GrčkaLindos, Grčka - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)