Pas u Božićnom raspoloženjuPas u Božićnom raspoloženju - besplatna slika i pozadina za desktop 1024x768
(za download, klikni na sliku)